Schoonheid wordt ervaren, op het
moment dat bepaalde aspecten, die men als prettig ervaart, samen komen.
Schoonheid is relatief, omdat ieder persoon anders is.